Tenker nytt om fastlegeordningen

– Skal vi løse utfordringene kan vi ikke bare flikke på fastlegeordningen. Vi må ta grunnleggende grep og tenke nytt.

Det sa helseminister Ingvild Kjerkol på den nasjonale helsekonferansen i dag.  I «Kommunetalen» delte hun sine forventninger til de kommunale helse- og omsorgstjenestene i 2023. Regjeringens tre viktigste saker for de kommunale helse- og omsorgstjenestene i 2023 er ifølge statsråden fastlegeordningen, psykisk helse og rus og en trygg, aktiv alderdom.

– Fastlegen skal være et fast, trygt, faglig sterkt holdepunkt. Men nå er fastlegeordningen ustabil. Kapasiteten i ordningen har gått ned og kostnadene går opp. Derfor tar vi grep. Vi styrker fastlegeordningen med en historisk satsning, og helårseffekten er en knapp milliard kroner. Vi legger også om basistilskuddet.

  • Det betyr at fastlegen kan ha mer levelige pasientlister som gjør det enklere å kombinere jobb med et godt familieliv.
  • Det betyr at fastlegene kan få mer tid til pasientene som trenger de mest.
  • Det betyr at kommunene får større handlingsrom til å tilby legene attraktive ordninger som er tilpasset den enkelte kommune.

Dette er medisin mot ytterligere flukt mot private tjenester. Det er kroner og øre fra vår felles sparebøsse som forhindrer at størrelsen på den enkeltes lommebok gir raskere eller bedre helsehjelp enn naboen. Skal vi løse utfordringene kan vi ikke bare flikke på fastlegeordningen. Vi må ta grunnleggende grep og tenke nytt, sa helseministeren.