Spinal manipulasjon mot migrene

Systematisk oversiktsartikkel konkluderer med at spinal manipulasjon kan ha positiv effekt ved behandling av migrene.

Migrene er en type hodepine med kraftige og pulserende smerter, ofte begrenset til den ene halvdelen av hodet. Ved et migreneanfall kan det ofte forekomme lysskyhet, kvalme og oppkast. Smertestillende legemidler og triptaner benyttes som anfallsbehandling. Ulike legemidler kan benyttes forebyggende ved hyppige anfall. I USA sier 40% av pasientene med episodisk migrene at medikamentbehandling ikke dekker deres behov. I tillegg er det risiko for at farmakologisk behandling kan føre til uønskede bivirkninger som for eksempel medikamentindusert hodepine, allodyni og avhengighet. Det er derfor behov for å undersøke om det fins ikke-farmakologiske behandlingstilnærminger. Amerikanske forskere har derfor undersøkt om spinal manipulasjon kan være et alternativ.

Etter søk i ulike forskningsdatabaser fant de seks randomiserte kontrollerte studier (RCT) der det primære behandlingstiltaket er spinal manipulasjon og primært utfallsmål er migrene hodepine. Resultatene fra den preliminære meta-analysen viser at spinal manipulasjon reduserer antall dager med migreneanfall og smerteintensitet hos pasientene. Analysen viser imidlertid også at det er varierende kvalitet på studiene, og at det er behov for større, metodologiske sterke RCTer.

Kilde
Rist PM, Hernandez A, Bernstein C, Kowalski M, Osypiuk K, Vining R, Long CR, Goertz C, Song R, Wayne PM: The Impact of Spinal Manipulation on Migraine Pain and Disability: A Systematic Review and Meta-Analysis. Headache. 2019 Apr;59(4):532-542. doi: 10.1111/head.13501. Epub 2019 Mar 14.