Ny takstforskrift

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt ny stønadsforskrift for fysioterapeuter og manuellterapeuter med kommunale avtaler.

Forskriften gjelder for perioden 1. juli 2022-30. juni 2023. Kapittel II i takstforskriften inneholder oversikt over honorartakster og pasientenes egenandeler.

Last ned forskriften her… 

Manuellterapeutenes Servicekontor har utarbeidet en forenklet takstplakat og en prisliste over manuellterapitjenester som kan brukes til oppslag på venterom e.l. Prislisten er i redigerbart format, slik at den kan tilpasses lokale forhold.

Last ned: