Ny runde med kurs i muskelskjelettultralyd

Servicekontoret starter en ny runde med kurs i diagnostisk ultralyd for muskel- og skjelettsystemet.

Den populære kursrekken, som består av tre kurs a to dager, arrangeres i samarbeid med Foreningen Ultralyd i Allmennpraksis (FUA) og Ultralyd Trøndelag.

Nytt trinn 1-kurs avholdes 23.-24. oktober i Oslo. Det er godkjent som tellende i Norsk Manuellterapeutforenings spesialistordning. Det er videre godkjent i følgende spesialiteter i Den norske legeforening: Fysikalsk medisin og rehabilitering (18 timer), Ortopedisk kirurgi (18 timer), Allmennmedisin (18 timer).

Leger, manuellterapeuter, fysioterapeuter og annet kvalifisert helsepersonell med interesse og nytte av ultralyddiagnostikk, kan delta.

Kursinnhold
Grunnleggende ultralydfysikk
Ultralyddiagnostikk muskelskjelett
Ultralyd på nerver
Ultralydstyrt nåling og injeksjoner
Ultralydpatologi
Hands on egentrening
Kurset avsluttes med en eksamen siste dag

Forelesere er de erfarne manuellterapeutene Jørn Bjørnaas (Ultralyd Trøndelag), Geir Vollstad og Eirik Hauger (Manuellterapeutenes Servicekontor).

Mer informasjon og påmeldingse her…

NB. Det tas forbehold om avlysning dersom myndighetenes Covid-19-retningslinjer tilsier det.