Ny runde med autorisasjonsvurderinger

Flertall på Stortinget for å utrede autorisasjon av naprapater og osteopater.
  • Naprapater og osteopater er gode alternativer til de tradisjonelle muskel- og skjelettbehandlerne.
  • Det mener Stortingets helse- og omsorgskomite og ber regjeringen vurdere autorisasjon av disse yrkesgruppene.

Muskel- og skjelettsykdommer er et stort samfunnsproblem. De rammer mange, er den aller mest vanligste årsaken til kostbart sykefravær og er vanligste årsak til nye uførepensjoneringer.
Dette har helsepolitikerne på Stortinget merket seg.

Flere alternativ
Da statsbudsjettet ble behandlet i desember, var spørsmålet om hva som kan gjøres for å bedre behandlingstilbudet for å muskel- og skjelettpasienter igjen høyt oppe på dagsorden hos helsepolitikerne.

I en lengre budjettmerknad skriver en enstemmig komité at «kiropraktorer og fysioterapeuter er viktige yrkesgrupper i dette arbeidet, men det finnes også flere alternativ.» Videre skriver komiteen at helse- og omsorgstjenestene i kommunene kontinuerlig må moderniseres og styrkes, og at det må jobbes for «et mangfoldig, helhetlig og sammenhengende tilbud tilpasset den enkeltes behov.» Komiteen konkluderer deretter med at det derfor kan være grunn til å gjøre en ny vurdering av hvorvidt naprapater og osteopater bør gis autorisasjon.

Forrige gang naprapater og osteopater ble vurdert for autorisasjon var i 2005, da sammen med manuellterapeutene. Anbefalingene fra ekspertgruppen som ble ledet av Helsedirektoratet, var da at manuellterapeutene er eneste gruppene som behøver en offentlig godkjenningsordning. Stoltenberg II-regjeringen foreslo i 2013 at manuellterapeuter skulle få autorisasjon, men dette er ikke fulgt opp av helseminister Bent Høie.

Nye momenter
Siden 2005 har manuellterapeutene fått fullmakter som portvoktere i helsetjenesten (2006). Osteopatene har fått en akkreditert norsk utdanning på den privateide Høyskolen Kristiania i Oslo. For naprapatene er situasjonen den samme som i 2005. De har ingen norsk utdanning. Den svenske naprapatskolen, der alle norske naprapater har sin utdanning fra, har ennå ikke akkreditering fra de svenske skolemyndighetene.