Ny bok om behandling av bekken og hofte

Nils Gunnar Juel har skrevet en klinisk håndbok med konkrete råd om diagnostikk og behandling av muskel- og skjelettrelaterte plager i bekken-hofte-regionen.

Juel er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, overlege ved Oslo universitetssykehus og dr. philos. og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

I tillegg til nødvendig bakgrunnskunnskap, gir boken «Plager i bekken og hofter» detaljert beskrivelse av symptomer, funn, diagnostiske kriterier og behandlingsmuligheter ved de fleste tilstandene i omrdået, og om særlige forhold ved langvarige tilstander. Hvert kapittel har et kort sammendrag med den viktigste informasjonen om tilstandene, samt sentrale referanser.

Boken suppleres av relevante nettressurser, som kasuistikker, miniforedrag og videoer av alle de kliniske undersøkelsene som er omtalt. Se nettressurser her…

Plager i bekken og hofter er skrevet for fysioterapeuter, leger, kiropraktorer, manuellterapeuter og andre helsearbeidere som arbeider med denne pasientgruppen. Boken egner seg også for studenter innen muskel–skjelett-området.

Lenke
Mer informasjon og bestillingsskjema på fagbokforlagets hjemmeside….