Misfornøyd med ventetid hos fastlegen

Hver tredje pasient må vente mer enn to dager ved behov for å få time raskt, ifølge rapport.

Folkehelseinstituttet har nylig publisert en undersøkelse om brukererfaringer med fastlegen i 2018/2019. Undersøkelsen inngår i myndighetenes arbeid med å evaluere fastlegeordningen.

4999 pasienter over 16 år ble trukket ut og bedt om å svare på spørsmål om fastlegetjenesten. Totalt svarte 2029 pasienter (42,6%).

Ikke tilgjengelig nok
Resultatene viser at mange pasienter er fornøyde med fastlegen når det gjelder evne til å gjøre seg forstått, ta pasienten på alvor, om vedkommende er faglig dyktig og henviser videre ved behov. Pasientene mener imidlertid at det et større forbedringspotensial når det gjelder tilgjengelighet. Mange synes ikke ventetiden for å få time eller ventetiden på venterommet er akseptabel. Nesten hver tredje pasient oppgir at de må vente mer enn to dager ved behov for å få time raskt. 36 % rapporterer at de vanligvis må vente mer enn en uke for å få en time når behovet ikke er akutt. Pasientene opplever også at fastlegen ikke har nok tid.

I fritekstkommentarene har pasientene fremhevet at fastlegen har for mange pasienter, at tiden som er satt av til konsultasjon er kort og at fastlegen oppleves som stresset.

Muskel- og skjelettproblemer vanligst
Av svarerne er 56 % kvinner og gjennomsnittsalderen er 56 år. 70 % vurderer sin fysiske helse som «ganske bra» eller «svært bra». Nesten to tredeler av svarerne har ett eller flere langvarige helseproblem. Helseproblemene som oppgis av flest, er muskel- og skjelettplager, høyt blodtrykk og psykiske helseproblemer, ifølge Folkehelseinstituttets rapport.

NB. Pasienter med muskel- og skjelettsykdom kan oppsøke manuellterapeut direkte. Manuellterapeuter kan undersøke og behandle, rekvirere bildediagnostikk og henvise til spesialisthelsetjeneste ved behov. De kan også sykmelde hvis nødvendig.