Marginal effekt av paracetamol mot artrose

For personer med kne- eller hofteartrose har paracetamol i beste fall en liten positiv effekt på smerte og funksjon. Det viser en Cochrane-oversikt.

I systematiske oversikter samles og vurderes tilgjengelig forskning. I denne systematiske Cochrane-oversikten, omtalt på Folkehelseinstituttets nettside, var spørsmålet: Hva er effekten av paracetamol hos personer som har kne- eller hofteartrose sammenlignet med placebo? Placebo er såkalt narremedisin uten aktive virkestoffer.

Resultatene viser at paracetamol:

  • gir en liten reduksjon i smerte sammenlignet med placebo
  • gir en liten bedring i funksjon sammenlignet med placebo
  • fører trolig til liten eller ingen endring i antall personer som får bivirkninger
  • fører trolig til at flere får unormale leververdier sammenlignet med placebo

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde et søk i aktuelle forskningsdatabaser i oktober 2017 og fant ti randomiserte kontrollerte studier med til sammen 3 541 personer. De hadde artrose i kne eller hofte, og var hovedsakelig mellom 40 og 90 år med en gjennomsnittsalder fra 55 til 70 år.
Oppfølgingstiden varierte fra én uke til 24 uker. Paracetamol ble gitt som tabletter og dosen varierte fra omtrent to til fire gram per dag. Tre av de ti studiene oppga hvor studiene ble utført, og det var i USA. Forfatterne fant referanser til fem pågående studier som kan være relevante. Studiene var i all hovedsak godt utført, men det var enkelte uklarheter i rapporteringen av hvordan
randomiseringen ble utført. Tilliten var høy for mange av utfallene. I noen av analysene var det store forskjeller i resultatene (heterogenitet) uten at forfatterne kunne forklare hvorfor, og der ble tilliten trukket ned. Forfatterne utførte subgruppe-analyser og fant ingen forskjell i effekten ut fra dosens størrelse.

Lenke
Leopoldino AO et al. Paracetamol versus placebo for knee and hip osteoarthritis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019,
Issue 2. Art. No.: CD013273. DOI: 10.1002/14651858.CD013273.