– Mange pasienter har for stor tro på MR-funnene

Nesten halvparten av pasientene vil la seg operere kun basert på MR-funn, selv om de har få eller ingen symptomer.

En studie nylig publisert i Acta Neurochirurgica har sett på hva pasienter synes om viktigheten av MR-funn når det gjelder nakkekirurgi. 210 pasienter fra München og Stavanger, og med degenerative forandringer i nakken, deltok i studien.

Stor tillit til MR-bildene

– 67 prosent mente at MR-resultatet var viktigere enn sykehistorie og resultater fra klinisk undersøkelse, sier førsteforfatter Clemens Weber, nevrokirurg ved Stavanger Universitetssykehus til Dagens Medisin.

Hele 47 prosent av deltagerne ville la seg operere kun på bakgrunn av at MR-undersøkelsen viste unormale funn, selv om de hadde få eller ingen symptomer.

– Vi synes det er litt skremmende at pasienten er villig til å la seg operere for noe som ofte ikke trenger en operasjon, med tanke på risiko og mulige komplikasjoner, sier Weber

Hele pasientgruppen hadde slitasjeforandringer i nakken, som var påvist på MR. Derfor ble de henvist til nevrokirurgisk vurdering med spørsmål om operativ behandling.

– Flesteparten av pasientene som ble vurdert trengte imidlertid ikke kirurgi, påpeker Weber.

Ingen fasit

Han påpeker at MR skal brukes for å bekrefte en forandring, for eksempel nakkeprolaps, som i utgangspunktet baseres på en klinisk tilstand.

– Men mange pasienter har for stor tro på MR-funnene. MR er ikke fasiten, det er et hjelpemiddel for å bekrefte diagnosen, sier han.

Weber mener pasientenes sterke tro på MR-funnene kan føre til forventninger om operasjon.

For dårlig informasjon

Weber sier at nevrokirurgene bruker mye tid på å informere pasienter som ikke trenger operasjon.

– De kunne allerede ha fått denne informasjonen fra fastleger eller andre behandlere. Men pasienter som har fått operasjon tidligere har fortsatt samme feiloppfatninger, så også vi er for dårlige til å informere pasientene, innrømmer han.

Les om saken på Dagens Medisin
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/11/09/-pasientene-tror-mr-funnene-er-fasiten/