Kombinert behandling ga effekt

Et kombinert behandlingsprogram bestående av manuellterapi, pasientundervisning og hjemmetrening er effektiv i behandlingen av pasienter med kroniske korsryggsmerter.

69 pasienter ble delt tilfeldig fordelt på tre grupper. Gruppe 1 fikk manuellterapi, pasientundervisning og hjemmeøvelser, gruppe 2 fikk manuellterapi og hjemmeøvelser, mens gruppe 3 – kontrollgruppen – bare utførte hjemmetrening. Alle tiltak gikk over fire uker. Deltakernes smerteintensitet, funksjon og kinesiofobi ble vurdert før, fire og 12 uker etter intervensjonen av samme blindede fysioterapeut.

Resultatene viste at deltakerne i gruppe 1 hadde større bedring når det gjaldt smerteintensitet og bevegelsesfrykt sammenlignet både med gruppe 2 og kontrollgruppen. Funksjonsnivået ble betydelig bedret i både i gruppe 1 og 2 sammenlignet med kontrollgruppen.

Forskerne konkluderer med at denne enkeltstudien antyder at et kombinert behandlingsprogram som kombinerer manuellterapi, pasientopplæring og hjemmetrening, er en effektiv metode for å forbedre smerte, funksjon og forhindre bevegelsesfrykt.

Kilde:
Saracoglu I et al (2020): The effectiveness of pain neuroscience education combined with manual therapy and home exercise for chronic low back pain: A single-blind randomized controlled trial, Physiotherapy Theory and Practice, DOI: 10.1080/09593985.2020.1809046