Mer behandling, mindre arbeidsdeltakelse

Sykmeldte som fikk flere timer hos fysioterapeut og psykolog kom ikke raskere tilbake til jobb. Tvert om, viser dansk studie.

I studien ble 5.600 langtidssykmeldte fordelt på to grupper. I den ene gruppen fikk deltakerne vanlig tilbud om behandling, psykologhjelp, fysioterapi og så videre. Den andre gruppen fikk et økt tilbud i form av flere timer hos behandlerne. Etter tre år samlet forskerne data for forsøket, og konklusjonen var klar:

Deltakerne som hadde fått flest terapitimer hadde lavere yrkesdeltakere enn de som fikk «normal» behandling.

Mere behandling hjalp altså ikke, og det kan det være en god grunn til, ifølge forsker Michael Rosholm ved Aarhus Universitet.

– Det kan skyldes at noen ganger – når man bare innretter innsatsen mot sykdommen og ikke involverer arbeidsplassen – blir sykdommen snarere enn å komme tilbake i arbeid, i fokus. Det kan forsinke prosessen med å komme tilbake på arbeidsmarkedet.

Les hele saken på videskab.dk her…