Det er aldri er for sent å øke muskelmassen

Svensk studie viser at folk over 70 år med muskelsvinn hadde god effekt av styrketrening.

Det er kjent at inaktivitet og kosthold påvirker hvor raskt vi taper muskelmasse. En ny svensk studie fra Umeå universitet bekrefter at det aldri er for sent å snu utviklingen.

– Effektene av trening i vår studie er spesielt oppmuntrende fordi vi bare inkluderte individer med lav muskelmasse, en tilstand som lett kan bli sett på som irreversibel hos eldre, skriver forskerne.

Det er helt vanlig å miste muskler når vi blir eldre. Men jo mer muskelmasse vi taper, desto skrøpeligere blir vi. På fagspråket kalles dette for sarkopeni. Eldre med veldig lav muskelmasse kan til slutt få vanskeligheter med daglige gjøremål, som å gå på butikken eller stå opp om morgenen uten hjelp. De vil også ha større risiko for å falle, få dårligere gripeevne, langsommere gange og generelt føle seg mindre pigge.

Mer muskler, mindre fett

Studien inkluderte 70 deltakere, som alle var over 70 år og som hadde lav muskelmasse. Halvparten var menn og halvparten kvinner. Deltakerne ble delt i to grupper og den ene gruppen skulle være med på gruppetrening tre dager i uka. Den andre halvparten skulle bare fortsette å leve som de pleide.

På forhånd ble deltakernes fett og muskelmasse målt. Etter 10 uker ble det gjennomført nye tester. Gruppa som hadde vært med på trening tre dager i uka, hadde i gjennomsnitt økt sin muskelmasse med 1,2 kilo og minsket mengden fett med 0,5 kilo. Kontrollgruppa hadde ikke økt sin muskelmasse.

Det var mennene som i størst grad viste forbedring på funksjonstesten i etterkant av treningen. Det var ingen signifikant forskjell blant kvinnene. I statistikk betyr signifikant at resultatet ikke kan skyldes tilfeldigheter eller slump.

Trening uten dyre apparater

Øvelsene skulle trene muskler som er relevante i dagliglivet. Alle øvelsene ble gjort uten bruk av dyre treningsapparater. Først brukte deltakerne sin egen kroppsvekt til å trene med, etterhvert begynte de å ta i bruk vekter som for eksempel ryggsekker med ekstra vekt. Instruktøren passet på at øvelsene ble gjort på en forsvarlig måte, og så til at deltakerne økte intensiteten etterhvert.

Det var lavt frafall fra treningsopplegget, og forskere beskriver deltakerne som svært motiverte.

Les forskningsartikkelen her